Ubezpieczenie sprzętu to podstawa.

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest bardzo istotną kwestią dla każdego lekarza medycyny estetycznej, który posiada własny gabinet, drpabianczyk jest przygotowany na wszystkie możliwości.

Zadbać trzeba też o to, by sprzęt medyczny znajdujący się w gabinecie również ubezpieczyć. Wielu specjalistów o tym zapomina, albo co gorsza nie dba… w razie nieszczęścia może spowodować sporo strat materialnych, których nie sposób oszacować, każdy przecież wie jak drogi jest sprzęt.

W zakres ubezpieczeń gabinetu lekarskiego wchodzą dwie opcje:

  • ubezpieczenie majątku od kradzieży,
  • ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Prywatne gabinety medycyny estetycznej są bardzo często w domach wielorodzinnych, a często jednorodzinnych lub mieszkaniach, gdzie na potrzeby jest wydzielona część mieszkalna.

 

Do rzadkości należy kiedy to taki gabinet jest odrębnym budynkiem. Wiele firm ubezpieczeniowych ma w takich przypadkach określone wymagania co do wejść i zabezpieczeń – szczególnie jest to istotne przy ryzyku kradzieżowym. Ubezpieczając gabinety medycyny estetycznej usytuowane na parterze lub w suterenie, należy pamiętać, że niektóre firmy ubezpieczeniowe nie biorą odpowiedzialności za szkody spowodowane zalaniem wodami powierzchniowymi (np. wskutek deszczu nawalnego czy roztopów) lub nagłym cofnięciem się wód sieci kanalizacyjnej.

 

W wielu gabinetach medycyny estetycznej sprzęt i wyposażenie mają ogromną wartość. Sam laser może dochodzić do ceny bagatela 100 tys zł , urządzenia do usuwania cellulitu są również bardzo kosztowne.

 

Miejsce w gabinecie - mały salon.
Miejsce w gabinecie.

W takich przypadkach najlepsze jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. W gabinetach medycyny estetycznej powinniśmy zabezpieczyć się ubezpieczeniem szyb od stłuczenia. Należy pamiętać, że wiele ubezpieczeń majątkowych nie ma w swoim zakresie odpowiedzialności za to. Oczywiście, najczęściej to ryzyko ma zastosowanie w lokalach usytuowanych na parterze i w suterenach, gdzie szyby padają ofiarą chuligańskich wybryków. Absolutnie niezbędne jest ubezpieczenie OC gabinetu medycyny estetycznej. Ubezpieczenie lekarza nie obejmuje zdarzeń oraz wypadków mających miejsce w gabinecie. Jeżeli pomieszczenie gabinetu lekarskiego jest wynajmowane lub podnajmowane od kogoś, należy zaproponować ubezpieczenie OC najemcy.

 

Cóż nie jest łatwo zapanować nad wszystkim, niemiłe niespodzianki zdarzają się każdemu i niestety nikt nie ma na to wpływu. Przezorny zawsze ubezpieczony – jak mówi stare porzekadło , jest w tym dużo racji.

Lepiej ubezpieczyć się zawczasu i w razie jakichkolwiek przeciwieństw losowych mieć finansową poduszkę.