dopłata do nawozu

Zakup nawozów wiąże się z niemałym wydatkiem. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dopłaty do nawozów mineralnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać taką pomoc finansową, to zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Dopłaty do nawozów – kto może się o nie ubiegać?

Wniosek o dopłatę do nawozów mogą składać producenci rolni, którzy otrzymali numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych, ewidencji producentów, a także ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Na wsparcie finansowe mogą liczyć również producenci rolni prowadzący mikroprzedsiębiorstwo lub małe bądź średnie przedsiębiorstwo, któremu zagraża utrata płynności finansowej w wyniku ograniczeń rynkowych wywołanych epidemią koronawirusa. Oczywiście środki udzielane są wyłącznie na zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe magnezowe. Wniosek o dopłatę do nawozów można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Do kiedy wniosek o dopłaty do nawozów?

Wniosek o dopłaty do nawozów można było składać od 25 kwietnia do 16 maja 2022 roku. Dokument ten należało przedłożyć w Biurze Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznano datę wpływu dokumentu do biura ARiMR. Cały proces został nieco uproszczony, gdyż producent rolny miał szansę przesłać dokumenty potwierdzające zakup nawozów za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR). Aby zalogować się do platformy, wystarczy wskazać login i hasło wykorzystane do wypełnienia w aplikacji „eWniosekPlus”. Przesłanie dokumentów za pomocą platformy było bardzo proste, jednak w przypadku jakichkolwiek trudności można było skorzystać z dokładnej instrukcji lub skontaktować się z biurem ARiMR. Czy w 2023 roku wnioski o dopłaty do nawozów będzie można w taki sam sposób jak w roku 2022 roku? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.

Dopłaty do nawozów – jak obliczyć?

Aby obliczyć wysokość dopłaty do nawozów, należy zastosować dwustopniowy algorytm. Wysokość pomocy oblicza się przede wszystkim na postawie odgórnie określonych stawek, wynoszących:

 

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (poza trawami na gruntach ornych, łąkami i pastwiskami);
  • 250 zł do hektara traw na gruntach ornych, łąk i pastwisk (poza powierzchniami wspieranymi w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych).

 

Ponadto podczas obliczania dopłaty do nawozów, trzeba pamiętać, że wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn ton nawozów mineralnych kupionych w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku oraz różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych zakupionych od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku, a także średniej ceny danego typu nawozu mineralnego.

Dopłaty do nawozów – jakie dokumenty należy dołączyć?

Aby uzyskać dopłatę do nawozów, należy złożyć wniosek oraz dołączyć kopie faktur, ich duplikaty bądź imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów mineralnych. We wniosku o pomoc finansową należy wskazać m.in. swoje dane, oświadczenie dotyczące kategorii prowadzonego gospodarstwa oraz oświadczenie dotyczące formy prawnej wnioskodawcy. Aby dokument ten został rozpatrzony, konieczne jest także uzupełnienie informacji o załącznikach i złożenie wszelkich niezbędnych podpisów.

Dopłaty do nawozów – ile wyniosą w 2023 roku?

Zastanawiasz się, do kiedy wniosek o dopłaty do nawozów należy złożyć w 2023 roku? Jesteś ciekaw, ile wyniosą dopłaty w tym roku? Niestety minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował producentów rolnych, iż w 2023 r. rząd nie przewiduje wypłacania dopłat do nawozów. Minister zaznaczył, że ceny nawozów przez dłuższy okres utrzymywały się w granicach 3000 zł, a stawka ta była akceptowalna przez rolników. Ponadto dodał on, iż rząd nie może dawać dopłat do każdego ruchu cenowego. Odnosiło się to do rolników, którzy kupili nawozy wysokiej cenie, przed obniżkami.

 

Sprawdź też inne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *