Psychoterapia

Psychoterapia nawet w obecnych czasach jest owiana pewnego rodzaju tajemnicą, nie wszyscy są w pełni świadomi tego, co się kryje za tym pojęciem. Niniejszy artykuł ma na celu rozwiać wszelkie niejasności i odpowiedzieć na najczęściej zadawane w związku z tym pytania.

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to specjalistyczna metoda oddziaływania psychologicznego, prowadząca do zmiany funkcjonowania osób z zaburzeniami np. nerwicowymi, psychosomatycznymi, osobowości lub uzależnionych. Psychoterapia pomaga osobom na nowo odnaleźć się w świecie i czasami przystosować ich do reguł w nim panujących. W dużym stopniu pomaga również w radzeniu sobie z własną osobowością i zrozumieniu tego, co się dzieje w ludzkiej świadomości.

Jak wygląda psychoterapia?

Sesję psychoterapeutyczną można podzielić na 3 etapy. W pierwszym z nich pacjent jest wprowadzany w zagadnienie źródeł własnych problemów. Poznaje również metody pomagające radzić sobie ze zdiagnozowanymi zaburzeniami świadomości. Najczęściej ta część terapii przebiega w formie dialogu i wymiany pytań. Terapeuta stara się nawiązać nić porozumienia, aby badana osoba nie czuła oporów przed otwarciem się i szczerym opowiedzeniem o swoich trudnościach. Następnym krokiem jest zachęcenie pacjenta do zastosowania poznanych wcześniej metod radzenia sobie z własnymi problemami w życiu codziennym. Terapeuta zagłębia się w źródła kłopotów i stara się naprowadzić na zmianę mentalną pacjenta. Założeniem terapii jest to, aby po jej zakończeniu pacjent był w stanie samemu zdiagnozować problem i samodzielnie go rozwiązać. Trzecim i zarazem ostatnim etapem jest podsumowanie całości pracy oraz omówienie sposobów, a także działań mających na celu zapobiegać nawrotom choroby.

Jak działa psychoterapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna polega na określeniu wzorca zachowania pacjenta, następnie jest poddawany ocenie i określony jest stopień funkcjonalności w społeczeństwie. Kolejnym krokiem jest pokazanie pacjentowi tego modelu z perspektywy innej osoby. W końcowej fazie terapeuta wraz z badanym prowadzą dialog na temat braków we wzorcu oraz sposobie ich uzupełnienia.

Ile trwa psychoterapia?

Terapia najczęściej odbywa się raz w tygodniu, a długość trwania całości zależy od postępów pacjenta. Każda osoba w swoim własnym tempie musi się uporać z problemem i w żadnym przypadku nie może być przyspieszana przez nałożenie sztywnych ram czasowych. Niejednokrotnie lekarz prowadzący zaleca również wizyty kontrolne, aby na bieżąco badać czy pacjent nie powraca do złych nawyków.

Ile kosztuje psychoterapia

Cena jednej wizyty mieści się w granicy 100-200 złotych, niektóre przychodnie oferują sesje np.10 spotkań.

Wiele osób zastanawiając się nad tym, co to jest psychoterapia, wyobraża ją sobie wyłącznie jako pewnego rodzaju pogawędkę z lekarzem. Jednak taki proces obejmuje znacznie szerszy zakres, nie koncentruje się wyłącznie na omówieniu problemu, ale wdraża również sposoby radzenia sobie z problemem oraz w efekcie prowadzi do momentu, w którym pacjent staje się swoim własnym terapeutą.

Sprawdź też inne artykuły

1 Comment

  1. Inteligencję i poziom autora widać od razu – świetna treść!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *